لوازم جانبی فیلدباس

لوازم جانبی فیلدباس با مشخصات تست منبع تغذیه باس FF -831 مطابقت دارد از اتصال اضافی، روش کنترال امپدانس فعال پشتیبانی می کند. خروجی ولتاژ سروو، نیاز منبع تغذیه مسافت طولانی را برآورده می کند. تداخل قوی ضد الکترومغناطیسی، حفاظت از دستگاه اتوبوس.

  • 1
  • 2
  • >
  • جمع 12 سوابق
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی