لوازم جانبی فیلدباس

لوازم جانبی فیلدباس مطابق با مشخصات تست منبع تغذیه باس FF-831 پشتیبانی از اتصال اضافی، روش کنترال امپدانس فعال. خروجی ولتاژ سروو، نیاز منبع تغذیه مسافت طولانی را برآورده می کند. تداخل قوی ضد الکترومغناطیسی، حفاظت از دستگاه اتوبوس.

  • 1
  • 2
  • >
  • جمع 11 سوابق
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی