کنترل کیفیت

کنترل کیفیت


استانداردهای کیفیت ISO9001 :2008

100% بازرسی محصول


نکات کلیدی در فرآیند تولید:

1. ورودی: بازرسی مواد خام 

2. فرآیند:

- بازرسی AOI

-- 1خیابانتست در دمای معمولی

- تست غربالگری پیری در دمای بالا

-- 2nd تست در دمای معمولی

3. تحویل: بازرسی قبل از خروج از کارخانه

质量控制.png工艺流程.png质量证书.png

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی