سیستم مانیتورینگ کنترل سرریز مزرعه تانک

نظارت بر کنترل سرریز مزرعه مخزن / کامیون مخزن ارائه شده توسطشرکت میکروسایبرمی تواند به طور مستقل عمل کند و موقعیت سطح مایع مخزن ذخیره و فشار و دمای داخل مخزن را در زمان واقعی نظارت کند. هنگامی که داده های آزمایش غیرعادی هستند، اقدامات خنک کننده مصنوعی و کاهش فشار را می توان برای اطمینان از ایمنی مطلق مزرعه مخزن اتخاذ کرد.

این طرح شامل فرستنده سطح مایع بی سیم + فرستنده فشار بی سیم + فرستنده دمای بی سیم + دروازه +تکرار کننده  ;+ نرم افزار رایانه بالایی که رابط نظارت گرافیکی، نمایش زنگ هشدار، ذخیره سازی داده های تاریخی و سایر عملکردها را فراهم می کند.

Pressure Transmitter

gateway


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی