مخزن مزرعه سرریز کنترل سیستم مانیتورینگ

نظارت کنترل سرریز از کامیون مخزن مزرعه / مخزن ارائه شده توسط Microcyber شرکت می تواند به طور مستقل عمل و نظارت بر موقعیت مایع سطح مخزن ذخیره سازی و فشار و درجه حرارت در داخل مخزن در زمان واقعی است. هنگامی که داده ها از آزمون غیر طبیعی است، اقدامات از مصنوعی خنک کننده و کاهش فشار را می توان به تصویب رسید برای اطمینان از ایمنی مطلق مزرعه مخزن. 

این طرح شامل بی سیم سطح مایع فرستنده فرستنده فشار بی سیم بی سیم فرستنده درجه حرارت دروازه تکرار   نرم افزار های کامپیوتری بالا، فراهم می کند که رابط گرافیکی نظارت، صفحه نمایش زنگ، ذخیره سازی داده های تاریخی و دیگر توابع.

فرستنده فشار

دروازه


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی