کنترل کیفیت

کنترل کیفیت


استانداردهای کیفیت ISO9001: 2008

بازرسی 100٪ محصول


نکات کلیدی در فرآیند تولید:

1. ورودی: بازرسی مواد اولیه 

2. فرآیند:

- بازرسی AOI

- 1خیابانتست در دمای معمولی

- آزمایش غربالگری پیری در دمای بالا

- 2دومتست در دمای معمولی

3. تحویل: بازرسی قبل از ترک کارخانه

质量控制.png工艺流程.png质量证书.png

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی