wirelesshart

 • داغ

  مودم هارت HT1200M معمولی

  HT1200M یک مودم CMOS تک تراشه ای است که برای استفاده در ابزارهای میدانی و کارشناسی ارشد مبدل از راه دور آدرس پذیر بزرگراه (هارت ) می باشد. مودم و چند مولفه غیرفعال خارجی تمام عملکردهای مورد نیاز برای برآوردن نیازهای لایه فیزیکی هارت از جمله مدولاسیون، دمدولاسیون، فیلتر دریافت، تشخیص حامل و شکل دهی سیگنال ارسالی را فراهم می کنند.

  Email جزئیات
 • کاربرد سنسورها و دروازه ارتباطی در سیستم پایش خوردگی

  کاربرد سنسورها و دروازه ارتباطی در سیستم پایش خوردگی

  Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی