دروازه modbus

  • 2807-2021

    فرستنده فشار چیست؟

    فرستنده فشار دستگاهی است که فشار را برای کنترل و انتقال از راه دور به سیگنال پنوماتیک یا سیگنال الکتریکی تبدیل می کند.

  • 2106-2021

    G0306 Modbus به DP Gateway

    G0306 Modbus به DP Gateway

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی