دروازه modbus

  • داغ

    G0307 مدباس به PA دروازه

    این محصول عملکرد مبدل از مدباس RTU به PROFIBUS PA را انجام می دهد و باید چندین دستگاه با پروتکل مدباس RTU به شبکه PROFIBUS PA داشته باشد. G0307 مدباس به PA دروازه 1. پروتکل مدباس -RTU به پروتکل PA 2.حمایت کردن مشخصات PA3 .02 3. پشتیبانی از بلوک عملکرد استاندارد هوش مصنوعی ، AO ، DI ، انجام دادن 4. پشتیبانی تا چهار دستگاه مدباس

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی